Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na stopień:

Sternika motorowodnego

Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na stopień:

Morskiego sternika motorowodnego